ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ ИЗБОРНИХ ТИМОВА ВУКА ЈЕРЕМИЋА, САШЕ ЈАНКОВИЋА И БОШКА ОБРАДОВИЋА

1. март 2017. | Београд

Најава: Разговор са грађанима - Кулпин, Бачки ПетровацИако јасно одвојени у председничким кампањама, изборни тимови Вука Јеремића, Саше Јанковића и Бошка Обрадовића сагласили су се о заједничком циљу да спрече нерегуларности и крађу у изборном процесу и да заштите права бирача да на председничким изборима слободно, неометано и без страха бирају свог председника.

Предизборни штабови тројице кандидата позивају:

  • Републичку изборну комисију да призна право судским оверитељима да врше оверу потписа грађана

Закон о избору председника Републике изричито наводи судске оверитеље, а не нотаре, као искључиво надлежне за послове овере потписа. У супротном, услед недовољних капацитета нотарских канцеларија и притисака власти на нотаре, биће угрожено или онемогућено право појединих председничких кандидата да поднесу кандидатуру.

  • Народну скупштину да оснује Надзорни одбор за контролу избора

Надзорни одбор Скупштине састављен од представника свих парламентарних странака мора да надгледа целокупан процес и поднесе јаван писани извештај Скупштини и грађанима Србије по окончању избора. Ово је законом прописан елемент контроле изборног процеса и одговорности свих органа власти за фер и поштене изборе.

  • Председницу Народне скупштине да одмах упути званичан позив Организацији за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) да обави посматрачку мисију, у складу са досадашњом праксом.

Како надлежни државни органи нису применили препоруке OЕБС-a oд 24.априла 2016. године за исправком многобројних неправилности током изборног процеса, потребно је да ОЕBS изборни процес надгледа од самог почетка

  • Државне органе да не допусте и не понављају нерегуларности које су забележене у извештају ОЕБС-а

У извештају ОЕБСа од 24. априла 2016. године, уочене су бројне неправилности у току изборног процеса и дате препоруке које нису испуњене. Зато захтевамо од државних органа да не понове неправилности уочене у претходним изборним процесима.
 
Изборни тимови три председничка кандидата предузимаће усаглашене мере како би током целог изборног процеса пратили и штитили остваривање права грађана на слободну изборну вољу.
 

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА ТИМА ВУКА ЈЕРЕМИЋА