Политика приватности

Приватност и заштита Ваших података нама су од изузетног значаја. Наша политика заштите приватности осмишљена је тако да Вас детаљно обавести о пракси у вези са обрадом Ваших података које достављате преко Интернет сајта www.jeremic.rs и других делова наше инфраструктуре (у даљем тексту: Сајт).

У своје име обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих људи која нам доставе своје податке. Прикупљамо само неопходне, основне личне податке, ради информисања оних који су заинтересовани за активности Вука Јеремића и његовог тима, у складу с важећим нормама, јавним поретком и добрим обичајима.

Сајт предузима одговарајуће техничке, кадровске и организационе мере заштите и чувања података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, који су потребни да би се подаци на одговарајући начин заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа и сваке друге злоупотребе.

Подаци које тражимо јесу: име, презиме, број телефона, e-mail адреса, Facebook адреса. Осим тога, можемо тражити и податке о Вашем месту становања, евиденцији наше међусобне преписке, Ваше одговоре у оквиру упитника и анкета, које можемо користити за потребе истраживања, информације о посетама Сајту, као и информације које треба да нам дате уколико пријављујете неки проблем са Сајтом. Ове информације прикупљамо само онда када Ви одлучите да нам их доставите. Ви нисте дужни да нам достављате никакве личне податке, али онда можда нећете моћи да користите предности услуга нашег Сајта.

Ове информације о Вама користићемо на следећи начин: да садржај Сајта прикажемо на најефикаснији начин и да га прилагодимо Вашим потребама, да Вам омогућимо учешће у интерактивним функцијама Сајта и другим услугама, да с Вама контактирамо и обавештавамо Вас о активностима Сајта, да анализирамо како користите Сајт ради потреба маркетинга и истраживања.

Сви они који су дали свој пристанак за обраду приложених података имају могућност да, ако то желе, повуку ту сагласност и њихови подаци ће бити обрисани из наше евиденције у складу са законом.

У складу са Законом о приватности података о личности и другим законима, сви заинтересовани имају право приступа подацима о личности који се на њих односе, као и на заштиту права у случају недозвољене обраде података.

Сви подаци о личности строго се чувају и доступни су само одговорним лицима ради прикупљања и обраде. Обавезујемо се да прикупљене податке не користимо ни у које друге сврхе нити да их прослеђујемо другим лицима.

Сајт се обавезује да ће се придржавати свега наведеног, а у случају евентуалне промене политике приватности, претходно ће обавестити све заинтересоване о изменама и допунама путем имејла и објављивањем на Сајту.

Услови коришћења и прихватљиви начини понашања корисника веб-сајта www.jeremic.rs (у даљем тексту Сајт) састављени су са циљем заштите корисника Сајта и осталих корисника Интернета од узнемиравајућих и незаконитих активности.

У свим међусобним односима између Сајта и корисника примењиваће се Закон о заштити података о личности, као и сви одговарајући закони и прописи.

Дозвољено је прегледање, копирање или штампање страница са Сајта искључиво у непрофитабилне и некомерцијалне намене.

Мењање, копирање, штампање, приказивање, репродукција, дистрибуција или објављивање било којих информација са Сајта не може се вршити без изричите дозволе законског заступника Сајта.

Сајт може у било ком тренутку, без обавештења, извршити измене на својој веб презентацији, својим сервисима или производима који су описани на овој презентацији.

Сајт неће бити одговоран за директне или индиректне штете које евентуално могу настати коришћењем материјала, информација или података са ове, или других веб презентација чији се линкови налазе на Сајту. Сајт задржава право измене услова промоција и садржаја.

Интернет је међународна рачунарска мрежа коју Сајт користи, али не може гарантовати доступност сервиса које директно не контролише.