Србија и свет

СРБИЈА И СВЕТ

Један од основних задатака председника, према Уставу, јесте представљање Србије у свету. Грађани Србије ће имати прилику да директно изаберу личност, политику, али и сет вредности којима желе да буду представљени у свету и кроз које желе да их свет види.

Без паметне спољне политике сви државни и национални циљеви могу бити угрожени, као што је показало трагично искуство деведесетих година прошлога века.

Живимо у време тектонских промена на међународном плану. Оне се не тичу толико распореда снага, колико умножавања глобалних и регионалних актера, измењене динамике односа између кључних играча, усложњавања позиције малих држава, као и мноштва сценарија који могу произаћи из актуелних дешавања. Наше време карактеришу повратак реализма у међународне односе, вишеполарност, плурализам доктрина, формирање геополитичких макрорегиона, као и глобални ефекти регионалних криза.

Нажалост, услед непотпуног разумевања актуелних прилика и трендова, негативне селекције дипломатског кадра, недостатка развојне стратегије и чињења нерационалних спољнополитичких концесија, резултати изостају, а већ отворена врата недовољно се користе и временом поново затварају.

Као председник, бићу посвећен јачању суверенитета и безбедности државе, као и побољшању њеног међународног угледа, утицаја и економске позиције.

Србији је потребна нова регионална политика, која искључује емоције и популизам, а разуме суштинске интересе државе и народа.

Неопходно је дати приоритет функционалној сарадњи, заснованој на заједничким рационалним економским, трговинским и енергетским интересима. Функционална сарадња треба да учини да постанемо чвориште региона, као и да више не будемо перципирани као слаба држава, спремна на уступке на уштрб сопствених интереса. Само функционална сарадња може довести до истинске нормализације односа народа и земаља у региону.

Положај нашег народа у окружењу по многим питањима није задовољавајући. Србија треба да обезбеди највише стандарде за своје националне мањине, али и да инсистира на тим стандардима за Србе у суседним државама.

Посебно је важно да, у складу с националним интересима и Дејтонским споразумом, поштујући интегритет Босне и Херцеговине, негујемо и унапређујемо специјалне односе са Републиком Српском. Такође ћу се залагати за одржавање веза и блиске сарадње са Црном Гором, на основу традиционалних историјских, културних и економских веза, у интересу наших сународника који у њој живе.

Србија мора да сарађује са целим светом, али су од посебног значаја за нас Европска унија, Русија, Сједињене Америчке Државе и Кина.

Србија несумњиво припада европској породици народа. Због тога треба наставити приступне преговоре са Европском унијом, пажљиво пратећи институционалну еволуцију ове, за нас кључне политичко-економске организације.

Интерес Србије јесте успостављање модерног европског друштва, заснованог на владавини права, снажним институцијама, ефикасном и независном правосуђу, као и заштити људских права. Успоравање проширења ЕУ не сме бити изговор за недостизање европских стандарда. Евентуалне компликације у процесу приступања треба компензовати продубљивањем билатералних односа са кључним европским државама.

Од изузетне важности је неговање и унапређивање историјског партнерства са Руском Федерацијом, која представља компаративну предност и додатни ослонац наше земље у међународним односима.

У складу са тим неопходно је проширити садржај и обим слободне трговине, и интензивирати технолошку и културну размену.

Сједињене Америчке Државе су и даље најутицајнија земља на свету. Сарадњу треба подићи на виши ниво и она мора покривати, поред државне администрације, и Конгрес, утицајне институте, пословну елиту, медије, лобистичке организације, ангажоване интелектуалце и нашу дијаспору.

Кина постаје глобални економски лидер, што ствара прилику да се у оквиру тешње и функционалније билатералне сарадње, која је подигнута на стратешки ниво 2009. године, поспеши привреда и модернизује инфраструктура наше земље. Повољан геосаобраћајни положај Србије отвара бројне могућности које, нажалост, не користимо довољно. У том контексту Кина може бити стратешки партнер Србије и значајан извор капиталних инвестиција.

Свет је постао много сложенији и знатно непредвидљивији, што са собом носи веће опасности за мање актере, а с друге стране, нуди нове шансе и прилике.
 
Србија не сме себи дозволити да буде невидљива на међународној позорници, јер тиме себи сужава маневарски простор и повећава ризик од тога да буде колатерална штета у међусобном одмеравању снага моћнијих актера. Мале државе имају на располагању бројне инструменте за деловање на међународној сцени, уколико су умешне и одважне.

Да би остварила поменуте циљеве, Србија треба да ефикасније примењује следеће методе:

  • специјализацију за конкретне области у међународним активностима;
  • тражење ширег круга савезника уношењем сопствених интереса у шире принципе и међународне трендове;
  • проактиван приступ у међународним форумима, константну иницијативу у мултилатералној дипломатији и истицање кандидатура за одговорна места у међународним организацијама;
  • закључивање свеобухватних билатералних уговора с развијеним земљама, ширење зоне слободне трговине са земљама у ближем и даљем окружењу, као и ревитализацију економских односа с некадашњим традиционалним тржиштима за нашу привреду;
  • јачање мреже дипломатско-конзуларних представништава у свету, у сагласју с актуелним међународним трендовима и националном развојном стратегијом, уз повећање квалитета и информисаности дипломатске службе.

Приликом сусрета са представницима држава у окружењу то питање биће ми један од приоритета. Такође ћу се заложити за решавање проблема њихове пуне интеграције у наше друштво, с посебним акцентом на стамбеном питању - адекватном и трајном смештају, легализовању новоизграђених стамбених објеката и изградњи путне и водоводне инфраструктуре, школа и домова здравља у насељима у којима су те породице нашле нови дом и уточиште.

Посебну заштиту треба обезбедити за кориснике банкарских кредита, којима су услед екстерних околности дугови банкама ванредно увећани, чиме се створила несразмера између обавеза две уговорне стране. Држава не може дозволити да десетине хиљада грађана доспе у лични банкрот, док банке у таквим ситуацијама не сносе ни део ризика.

Као председник, искористићу своје знање, искуство и контакте које сам стекао у свету да бих Србију достојно заступао на међународној сцени и омогућио јој бржи развој. Неуморно ћу радити на томе да нашој земљи и грађанима обезбедим преко потребне стабилност, безбедност, углед, достојанство и шансе за снажнији развој.

ДОСТОЈАНСТВО ПРАВДА РАЗВОЈ

Србија мора и може боље. Ја сам у то дубоко уверен. Да бисмо постигли успех, неопходно је да из темеља променимо систем који није у служби државе, народа и грађана. Због тога излазим са програмом који почива на потреби остваривања народног јединства, пуном поштовању слобода и права грађана, као и на разумевању света у којем живимо.

Овај програм није коначан. Настао је као плод размишљања и саветовања с великим бројем људи. Сваки нови предлог је добродошао. Погледајте ко је све подржао наш програм.

Позивам све који желе достојанствену, праведну и развијену Србију да нам се придруже!
Вук Јеремић