Видео

Слобода, а не страх - цензурисани спот 5

Решења, а не лажна обећања - цензурисани спот 4

Искреност, а не глума - цензурисани спот 3

Достојанство, а не понижење - цензурисани спот 2

Истина, а не лажи - цензурисани спот 1